kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/22803 E.N , 2004/2827 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
YANKESİCİLİK

Özet
YANKESİCİLİK; MAĞDURUN TAŞINIR MALI ÜSTÜNDEKİ HER TÜRLÜ UYANIKLIĞINI, GÖZETİM VE DİKKATİNİ AZALTABİLECEK VEYA AŞABİLECEK BİÇİMDE EL ÇABUKLUĞU VE BECERİSİYLE KİŞİ ÜZERİNDE İŞLENEN HIRSIZLIK EYLEMLERİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Mustafa hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK'nın 492/6-7-son, 62, 522. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 13.12.2001 tarihli hükmün" Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 8.11.2002 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz İtirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Yankesicilik; mağdurun taşınır malı üstündeki her türlü uyanıklığını, gözetim ve dikkatini azaltabilecek veya aşabilecek biçimde el çabukluğu ve becerisiyle kişi üzerinde işlenen hırsızlık eylemleridir. Dava konusu olayda; yakınanın parasının şehirler arası otobüste uyku halindeyken çalınmış olması karşısında, TCK'nın 492. maddesinin 7. fıkrasındaki suçun yasal öğelerinin oluşmadığı, eylemin aynı maddenin 6. fıkrasına uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden, koşullan gerçekleşmeyen son fıkrayla hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mustafa'nın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 15.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA