kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/6690 E.N , 2004/3235 K.N.

İlgili Kavramlar

ADAM KALDIRMAK
YAĞMA

Özet
YAKINANLARIN KÜÇÜK ÇOCUĞUNU KAÇIRIP ALIKOYARAK TEHDİTLE PARA İSTEME EYLEMİ TCK'NIN 499. MADDESİNİN 1. FIKRASININ 1. CÜMLESİNDE YAZILI SUÇU OLUŞTURUR.


İçtihat Metni

Yağma suçundan sanık ve tutuklu .... ve .... haklarında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetlerine ilişkin (İstanbul üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.11.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi o yer C. Savcısı ile sanık ... savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 6.2.2003 ve 12.9.2003 tarihli tebliğnameler ile 7.10.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Yakınanların küçük çocuğunu kaçırıp alıkoyarak tehditle para isteyen sanıkların eyleminin TCK'nun 499. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde yazılı suçu oluşturduğu gözetilmeden yerinde olmayan gerekçeyle TCK'nun 498, 61. maddeleri ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, O yer C.Savcısı ve sanık .... savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 22.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA