kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/22784 E.N , 2004/2565 K.N.

İlgili Kavramlar

GÖREV
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
SAHTECİLİK

Özet
SANIKLARIN, YAKINAN ALEYHİNE TEBLİGAT HİLESİ YOLUYLA İCRA TAKİBİ VE HACİZ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLADIKLARI İDDİASI İLE İLGİLİ DELİLLERİ DEĞERLENDİRME GÖREVİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİTTİR.


İçtihat Metni

Sahtecilik suçundan sanık ... ve .... haklarında yapılan duruşma sonunda: TCK'nun 343/2, 65/3, 59, 647 sayılı Kanunun 4, 6. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine İlişkin (Ankara İkinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 21.11.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık ... savunmanı ile sanık ... tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 31.10.2002 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıkların anlaşarak, yakınan aleyhine tebligat hilesi yoluyla icra takibini ve haczin gerçekleşmesini sağladıkları ileri sürülmüş bulunması ve bunun sübutu durumunda TCK'nun 342/1, 80. maddelerine uyan suçu oluşturacağı ve yargılama yapmak, kanıtları değerlendirmek, hüküm kurmak görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden görevsizlik kararı yerine yargılama sürdürülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ile ... savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), CMUK'nun 326/son maddesinin gözetilmesine, 9.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA