kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/22473 E.N , 2004/2008 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK

Özet
1- KIRILAN VİTRİN CAMININ KALINLIĞI İTİBARİYLE, SAĞLAM OLUP OLMADIĞI VE ÖZEL KATKI MADDELERİYLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI GEREKTİĞİ;

2- SUÇA KONU ÇALINTI PARANIN, SANIĞIN YAKALANMASINDAN SONRA, ÜST ARAMASI SONUCU ELE GEÇTİĞİNİN ANLAŞILMASI KARŞISINDA; İADENİN YASAL ÖĞELERİNİN GERÇEKLEŞMEDİĞİ, BU DURUMDA TCK.NUN 523/Î. MADDESİNİN UYGULANMAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Mustafa hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK'nun 492/1, 522, 523, 2253 sayılı Kanunun 12/2. TCK'nun 59/2. 647 sayılı Kanunun 4. 2253 sayılı Kanunun 38. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Gediz Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 29.11.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi Üst Kütahya C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 12.11.2002 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Kırılan vitrin camının kalınlığı itibariyle, sağlam olup olmadığı ve özel katkı maddeleriyle güçlendirilmiş bulunup bulunmadığı irdelenip saptanmadan, yazılı maddeyle hüküm kurulması,

2-Suça konu çalıntı paranın, sanığın yakalanmasından sonra, üst araması sonucu ele geçtiğinin anlaşılması karşısında; iadenin yasal öğelerinin gerçekleşmediği gözetilmeden TCK'nun 523/1. maddesinin uygulanması,

Bozmayı gerektirmiş, üst C.Savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 1.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA