kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/21818 E.N , 2004/1417 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
MUHUB BOZMAK

Özet
SANIĞIN KONUTUNDAKİ SU SAYACININ, BORCUNDAN DOLAYI 52.2001'DE MÜHÜRLENDİĞİ; 16.5.2001'DE YAPILAN DENETİMDE MÜHRÜN BOZULDUĞUNUN VE SAYAÇTAN GEÇİRİLMEK SURETİYLE SU TÜKETİLDİĞİNİN SAPTANDIĞI; BÖYLECE TCK.NUN 274. MADDESİNE UYGUN SUÇUN OLUŞTUĞU; 16.5.2001'DEN SONRA SANIĞIN SAYAÇTAN GEÇİRMEKSİZİN GENEL SU BORUSUNDAN KAÇAK SU KULLANDIĞININ 13.6.2001 GÜNLÜ DENETİMDE BELİRLENDİĞİ, BU EYLEMİN DE TCK. NUN 491/İLK MADDESİNE UYGUN HIRSIZLIK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Şener hakkında yapılan duruşma sonunda: TCK.nun 492/2, 522, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince 1.138.924.800 TL. ağır para cezası ile mahkumiyetine ilişkin (Ula Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 6.11.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 7.11.2002 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanığın konutundaki su sayacının borcundan dolayı 2.5.2001'de mühürlendiği, 16.5.2001'de yapılan denetimde mührün bozulduğunun ve sayaçtan geçirilmek suretiyle su tüketildiğinin saptandığı; böylece TCK'nun 274. maddesine uygun suçun oluştuğu, 16.5.2001 'den sonra sanığın sayaçtan geçirmeksizin genel su borusundan kaçak su kullanıldığının 13.6.2001 günlü denetimde belirlendiği, bu eylemin de TCK'nun 491/ilk maddesine uygun hırsızlık suçuna vücut verdiği gözetilmeksizin yazılı şekilde 492/2. maddeyle hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Şerefin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 17.2.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA