kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/23712 E.N , 2004/2052 K.N.

İlgili Kavramlar

GÖREVLİ MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK
SAHTECİLİK

Özet
KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA SINAV SALONUNDAN AYRILAN SANIĞIN BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRDİĞİNİN, GÖREVLİNİN KUŞKULANMASI ÜİZERİNE ORTAYA ÇIKMASI EYLEMİNİN TCK.NIN 343/1. MADDESİNE UYAN SUÇU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI TARTIŞILMALIDIR.


İçtihat Metni

Sahtecilik suçundan sanık Bekir ve Metin haklarında yapılan duruşma sonunda: TCK.nun 345, 55/3, 59/2, 647 sayılı Kanunun 4-6. maddeleri gereğince mahkumiyetine ve cezasının ertelenmesine ilişkin (Kayseri Beşinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 19.11.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evraki C Bassavcılığından bozma isteyen 16.12.2002 tarihli tebliğname ile 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Kimlik kontrolü sırasında, sınav kağıdını sıra üzerinde bırakarak sınav salonundan ayrıldığı anlaşılan sanık ...'in, sanık ...'in yerine cevapladığı sınav kağıdının; bu nedenle duyulan kuşku üzerine, durumun ortaya çıkmasından sonra değerlendirmeye esas alınrnaması karşısında; eylemin TCK.nun 343/1. maddesine uyan suçu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan öğeleri gerçekleşmeyen yazılı maddeyle hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Bekir ve Metin savunmasının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 1.3.2004 tarihinde oybirligiyle karar verildi. 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA