kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2003/16161 E.N , 2004/2223 K.N.

İlgili Kavramlar

SAHTE İLMÜHABER VE VESİKA DÜZENLEMEK
SAHTECİLİK

Özet
SUÇA KONU "OKULA KAYDİNDA ASKERLİK YÖNÜNDEN SAKINCA OLMADIĞINA" DAİR BELGE, TCK.NIN 355, MADDESİNDE TANIMLANAN BELGELERDEN OLUP SAHTE OLARAK DÜZENLENİP KULLANMA EYLEMİ AYNI YASANIN 356. MADDESİNDEKİ SUÇU OLUŞTURUR.


İçtihat Metni

Sahtecilik suçundan sanık Mehmet Ali'nin yapılan yargılanması sonunda: TCK.nun 342/1, 59. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile mahkumiyetine ilişkin (Diyarbakir Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 25.11.2002 tarihli hükmün duruşmalı olarak Yargıtay'ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Bassavcılığından onama isteyen 15.10.2003 tarihli tebliğname ile 4.12.2003 tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, belgeler ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede;

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, Diyarbakır Meslek Yüksek Okuluna sunduğu suça konu "okula kaydında askerlik yönünden sakınca olmadığına" ilişkin belge TCK.nun 355. maddesinde tanımlanan belgelerden olup sahte olarak düzenleyip kullanması eyleminin aynı Yasanın 356. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı Yasanın 342/1. maddesi ile hükümlendirilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mehmet Ali savunmanının temyiz dilekçesinde ve Av. Zeynep'in duruşmada ileri sürdüğü tüm itiraz ve savunmaları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, duruşmalı temyiz incelemesi yapılan hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 3.3.2004 günü oybirligiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA