kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/22617 E.N , 2004/2381 K.N.

İlgili Kavramlar

HIRSIZLIK
TAM KALKIŞMA

Özet
CAMİDEN ÇALDIKLARI HALI VE KİLİMLERLE KAÇARKEN İMAMIN KESİNTİSİZ İZLEMESİ SONUCU YAKALANAN SANIKLARIN EYLEMİ TARN KALKIŞMA AŞAMASINDA KALMIŞTIR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık … ve … hakLarında yapılan duruşma sonunda: TCK.nun 492/5, 81/2, 40. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine ilişkin (Kayseri Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 19.2.2001 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık ... tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından onama isteyen 20.11.2002 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Camiden çaldıkları halı ve kilimleri çuvala koyup gitmekte olan sanıkların durumu farkeden imam Kamil'in kesintisiz izlemesi sonucu yakalandıklarının anlaşılması karşısında; eylemin tam kalkışma aşamasında kaldığının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık …'nin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), CMUK.nun 325. maddesi uyarınca bozma nedeninden hükmü temyiz etmeyen sanık Sami'nin de yararlandirılmasına, 8.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA