kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/23549 E.N , 2004/2918 K.N.

İlgili Kavramlar

SANIĞIN CEZAEVİNDE OLMASI
SAVUNMA HAKKININ KISlTLANMASI

Özet
AYNI YARGI ÇEVRESİNDE BAŞKA SUÇTAN HÜKÜMLÜ OLAN SANIĞIN, DURUŞMADA HAZIR BULUNDURULMADAN YARGILANIP, HÜKÜMLÜLÜĞÜNE KARAR VERİLMESİ SURETİYLE SAVUNMA HAKKI KISITLANMIŞTIR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık İbrahim hakkında bozma üzerine yapılan duruşuma sonunda: TCK.nun 492/1, 522, 59, 40. maddeleri gereğince mahkumiyetine ilişkin (Akhisar Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 9.10.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından onama Isteyen 11.12.2002 tarihli tebliğname ile 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın aynı yargı çevresi içerisinde başka suçtan hükümlü bulunduğunun anlaşılması karşısında, duruşmada hazğr bulundurulmadan, yokluğunda" yargılama yapılarak hükümlülüğüne karar verilmesi suretiyle CMUK.nun 226. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık İbrahim'in temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 16.3.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA