kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/21032 E.N , 2003/9874 K.N.


Özet
1- SANIĞIN 15 YAŞIM DOLDURDUĞU OTURUMDAN SONRAKİ OTURUMLARIN VE TEFHİMİN GİZLİ YAPILMASININ, CMUK.NUN 375. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN AÇIKLIK İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞTURACAĞI VE BÖYLECE SAVUNMA HAKKINI DA KISITLAYACAĞI;

2- SANIĞIN, YÜKLENEN SUÇUN ANLAM VE SONUÇLARINI KAVRAYABİLME YÖNÜNDEN AKLİ, BEDENİ VE RUHİ GELİŞİMİNE İLİŞKİN, SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE, UZMAN DOKTORDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ; GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Temel hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Dereli Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 13.12.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 18.11.2001 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanığın 27.9.2001 günlü oturumdan itibaren 15 yaşını doldurmuş olmasına karşın, sonraki oturumların ve. tefhimin gizli yapılması suretiyle CMUK.nun 373. maddesinde öngörülen açıklık ilkesine aykırı davranılması ve böylece savunma hakkının da kısıtlanması,

2- Sanığın yüklenen suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden akli, bedeni ve ruhi gelişimine ilişkin suç tarihi itibariyle uzman doktordan rapor alınması yerine, 19.4.2001 günlü rapor esas alınmak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, Sanık Temel savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), 15.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA