kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/20304 E.N , 2003/9869 K.N.


Özet
1- SANIĞIN SAHTE OLARAK BASTIĞI "FUTBOL MAÇI TRİBÜN BİLETLERİ"Nİ DİĞER SANIK ARACILIĞIYLA BAŞKALARINA SATMAK SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK BİÇİMİNDEKİ EYLEMİNİN MAĞDURLAR E... VE İ...T...'YE KARŞI AYRI AYRI TCK.NUN 79. MADDESİ YOLLAMASIYLA AYNI YASANIN 503/1. MADDESİNE UYAN DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

2- SAHTE BİLETLERİN, ZORALIMINA DEĞİL; KANIT OLARAK DOSYADA SAKLANMASINA KARAR VERİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Sahtecilik suçundan sanık Turan hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Zeytin burnu ikinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 7.12.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 6.11.2002 tarihli tebliğname ile 15.11.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1- Sanığın sahte olarak bastığı "futbol maçı tribün biletleri"ni diğer sanık Hale aracılığıyla başkalarına satmak suretiyle haksız çıkar sağlamak biçimindeki eyleminin mağdurlar Ekrem ve İsa'ya karşı ayrı ayrı TCK.nun 79. maddesi yollamasıyla aynı Yasanın 503/1. maddesine uyan dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Sahte biletlerin kanıt olarak dosyada saklanması yerine zoralımına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Turan savunmanının temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), sanığın kazanılmış haklarının korunmasına, 15.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA