kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/21008 E.N , 2003/9783 K.N.


Özet
SANIĞIN, YAKMANIN İŞYERİNE GİRDİĞİ SAAT SAPTANMADAN VE TCK.NUN 502. MADDESİNE GÖRE GECE SAYILAN ZAMAN DİLİMİ KAPSAMINDA KALDIĞINA İLİŞKİN KANITLAR GÖSTERİLMEDEN TCK.NUN 492/1. MADDESİYLE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Yunus hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Bursa ikinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 28.12.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 29.11.2001 tarihli tebliğname ile 10.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1) Sanığın, yakınan Yalçın'ın iş yerine girdiği saat saptanmadan ve TCK.nun 502. maddesine göre gece sayılan zaman dilimi kapsamında kaldığına ilişkin kanıtlar gösterilmeden TCK.nun 492/1. maddesiyle hüküm kurulması,

2- Yakınan Erdoğan'a karşı eylemde iade nedeniyle TCK.nun 523/1. maddesinin uygulanması sırasında indirim oranının 1/2 den fazla olması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Yunus savunmanın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 11.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA