kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2002/18525 E.N , 2004/156 K.N.


Özet
SANIĞIN YAKINANA BORCUNDAN DOLAYI HACZEDİLİP YEDİEMİN OLARAK DİĞER YAKINANA TESLİM EDİLEN MOBİLYALARIM OĞLU DİĞER SANIK İLE ALIP GÖTÜRMEKTEN İBARET EYLEMLERİNİN, TCK.NUN 309/2. MADDESİNE UYAN SUÇU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Hırsızlık suçundan sanık Mustafa ve Sedat haklarında yapılan duruşma sonunda: TCK.nun 64. maddesi yoluyla 492/2, 522. maddeleri gereğince mahkumiyetlerine ilişkin (Çorlu Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 13.11.2000 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 26.9.2002 tarihli tebliğname ile 1.11.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

13.11.2000 tarihli oturumun devamını oluşturan ve kısa kararı içeren tutanak altında hakim imzasının bulunması karşısında tebliğnamedeki düşünceye katılınmamış, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanık Mustafa'nın yakınan Ömer'e borcundan dolayı haczedilip yediemin olarak yakınan Ersin'e teslim edilen mobilyalarını oğlu sanık Sedat ile alıp götürmekten ibaret eylemlerinin TCK.nun 309/2. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden TCK.nun 492/2. maddesiyle hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Mustafa ve Sedat savunmanının temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle (BOZULMASINA), 20.1.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA