kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2008/12127 E., 2010/13932 K.

1632 SAYILI YASA’YA AYKIRILIK

DAVA ZAMANAŞIMI

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA

 

ÖZET

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ, BÜTÜN ASKERİ MÜKELLEFİYETLERİN VEYA ASKERLİĞE TABİ ŞAHSIN BİZZAT GİRMİŞ OLDUĞU TAAHHÜDÜN BİTMESİNDEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAR.

İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1632 sayılı Yasa’nın 49/1-A maddesi gereğince yoklama kaçağı ve bakaya suçlarında dava zamanaşımı süresinin, bütün askeri mükellefiyetlerin veya askerliğe tabi şahsın bizzat girmiş olduğu taahhüdün bitmesinden itibaren işlemeye başlayacağı, 1111 sayılı Yasa’nın 2/1. maddesi gereğince askerlik çağının askerliğe tabi şahsın 41 yaşına girdiği yılın Ocak ayının 1. gününde biteceği, somut olayda karar tarihinde 42 yaşında bulunan dava zamanaşımı süresinin 41 yaşına girdiği tarihten başlayacağından zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı, yerel Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca (BOZUL-MASINA), 23.09.2010 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA