kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

İçtihatları Birleştirme BGK 1988/2 E, 1989/1 K.

"İçtihat Metni"

Hukuk Genel Kurulu’nun 17.2.1988 gün ve 1987/12 esas sayılı kararı ile; "iflas kararı verildikten sonra, iflas davasından vazgeçmenin iflasın kaldırılması konusunda hukuki sonuç doğurabilip doğuramayacağı hususunda Onbirinci Hukuk Dairesi’nin 27.4.1987 gün, 1495/2505; Onikinci Hukuk Dairesi’nin 24.10.1978 gün, 8414/8508 sayı; 22.10.1981 gün, 5219/7777 sayı; Hukuk Genel Kurulu’nun 24.6.1977 gün, 2053/658 ve 6.4.1983 gün, 963/335 sayılı kararları arasında aykırılık bulunduğu belirlenerek içtihadı birleştirme yolu ile giderilmesine karar verilmesi üzerine, Birinci Başkanlık Kurulu’nun 3.3.1988 gün ve 18 sayılı yazısı ile gündeme alınmakla, bugün toplanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nda konu incelenip, tartışıldı:

9.11.1988 gününde kabul edilerek, 25 Kasım 1988 gününde yürürlüğe giren "2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 3182 sayılı Bankalar Kanununun iki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun’un 29. maddesi ile icra ve iflas Kanunun 165. maddesine aynen şu fıkra eklenmiştir: iflas kararı verildikten sonra iflas davasından feragat geçersizdir". Bu hükmün uygulanması açısından az önce sözü geçen Yasanın, genel kuralların. dışında düzenleme getiren yürürlük hükümlerinin geçmiş olaylar açısından nasıl bir uygulama alam bulacağı ve dolayısıyla içtihat aykırılığının devam edip etmeyeceği Yargıtay Dairelerinin görüşleri ile meydana çıkacaktır.

Hal böyle olunca, bu evrede içtihadı birleştirme yoluna gitmekte şimdilik hukuki yarar görülmemektedir.

Sonuç: Yukarda açıklanan nedenlerle içtihadı birleştirme yoluna gidilmesine gerek bulunmadığına, 24.2.1989 gününde ilk toplantıda üçte ikiyi geçen çoğunlukla karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA