kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

İçtihatları Birleştirme BGK 1987/1 E, 1987/7 K.

"İçtihat Metni"

Kişisel bir başvuru üzerine, toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içerisinde, asgari ücretin yeniden tesbiti halinde önceki ve sonraki asgari ücretler arasındaki farkın işçiye munzam fark olarak ödeneceği yolundaki toplu iş sözleşmesi hükmünün, toplu iş sözleşmesinin süresinin sona ermesinden sonra ve fakat yenisinin yürürlüğe girmesinden önceki dönemde hukuki sonuç doğurabilip doğurmayacağı konusunda Dokuzuncu Hukuk Dairesi ile Hukuk Genel Kurulu kararlan arasında ve gene Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin kendi kararlan arasında aykırılık bulunduğu belirlenerek içtihadı birleştirme yolu ile giderilmesine Birinci Başkanlık Kurulu’nca 19.2.1987 gününde, 63 sayı ile karar verilmiştir. 27.11.1987 gününde toplanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nca Raportör Üye dinlendikten sonra öncelikle kararlar arasında aykırılık bulunup bulunmadığı ve içtihadı birleştirmeye gerek olup olmadığı tartışılarak gereği görüşülmüştür:

Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin 6.2.1984 gün. ve 10498/980 sayılı; 12.2.1985 gün, 1300/1585 sayılı kararlarında toplu iş sözleşmesindeki, "bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde asgari ücretlerin asgari ücret tesbit komisyonunca yeniden saptanması halinde, bu yeniden saptanan asgari ücretle bir önceki yasal asgari ücret olan 180.- TL. arasındaki fark, işçiye bu sözleşme ile sağlanan zam, hak ve yasalar dışında ayrıca munzam bir zam olarak verilir" şeklindeki hükmünün yeni asgari ücretin toplu iş sözleşmesinin süresinin bitmesinden önce saptanması halinde hukuki sonuç doğurabileceği, toplu iş sözleşmesiyle yürürlük süresi dışında hüküm getirilemeyeceğinden., sürenin bitmesinden sonra yeni bir asgari ücretin saptanması halinde hukuki sonuç doğuramayacağı esası benimsenmiştir. Aynı Dairenin 12.2.1985 gün ve 1300/1585 sayılı kararı da aynı doğrultudadır. Hukuk Genel Kurulu’nun 21.4.1986 gün ve 802/329 sayılı kararında ise az önce açıklanan konuda tamamen aksi sonuç benimsenmiştir.

Yukarıda özetlenen duruma göre gerçekten içtihadı birleştirme konusunda kararlar arasında aykırılık bulunduğu açıktır. Ancak, Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin görüşünün Daire uygulamasında kararlılık kazandığı, aksi yöndeki Hukuk Genel Kurulu’nun 2.4.1986 gün ve 802/329 sayılı kararının tek bir karardan ibaret bulunduğu yapılan inceleme ve açıklamalardan anlaşılmıştır. Hal böyle olunca yerleşmiş ve kararlılık kazanmış uygulama karşısında aksi yöndeki bir karar dolayısıyla içtihadı birleştirme yoluna gidilmesinde hukuki yarar olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle içtihadı birleştirmeye gerek olmadığına, 27.11.1987 gününde ilk görüşmede üçte ikiyi geçen çoğunlukla karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA