kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

İçtihatları Birleştirme BGK 1952/1-22 E, 1954/3 K.

"Özet"

TAKSİMDE TAPU KAYDINDAKİ İPOTEK VE HACİZ ŞERHLERİ, İFRAZ OLUNACAK KISIMLAR ÜZERİNDE KALMAK SURETİYLE AYNEN TAKSİM YAPILIR.

"İçtihat Metni"

Taksim suretiyle şüyuun izalesi davasında taksimi istenilen gayrimenkulun Tapu kaydında mevcut haciz ve ipotek kayıtları kaldırılmadıkça taksimi cihetine gidilemiyeceğine, 05/07/1949 tarih ve 2600/1846 sayılı ilamiyle karar verilmişse de; Bu defa hilafına içtihat tahassül ettiği Beşinci Hukuk Dairesinin 19/02/1952 tarih ve 952/52 sayılı yazısiyle bildirilmiş olmakla keyfiyet Tevhidi içtihat Hukuk Kısmı Umumi Heyetinde tetkik ve müzakere olunarak gereği düşünüldü:

Medeni Kanunun 804 ve 805 inci maddelerinde ipotekle tazyit edilmiş gayrimenkulun taksimi halinde teminatın tevzi suretine ve alacaklının hakkına ve alacaklıya yapılacak ihbara dair hükümler mevcut olduğu cihetle taksim suretiyle şüyuunun izalesi dava edilen gayrimenkulun tapu kaydındaki ipotek ve haciz şerhleri ifraz olunacak kısımlar üzerinde kalmak şartiyle taksim yapılmasına kanuni bir mani bulunmamış ve dairenin evvelki içtihadı hilafına tehassül eden son içtihat yerinde görülmüştür.

Netice; Taksim suretiyle şüyuun izalesi dava edilen gayrimenkulun Tapu kaydındaki ipotek ve haciz şerhleri ifraz olunacak kısımlar üzerinde kalmak şartiyle taksim yapılmasına kanuni bir mani bulunmadığına ilk toplantıda 27/01/1954 tarihinde ittifakla karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA