kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2005/9454 E., 2006/7997 K.

KASTEN BIÇAKLA ADAM YARALAMA SUÇUNU İŞLEME

SUÇUN NİTELİK OLARAK UZLAŞMA KURUMU İÇİNDE KALAN BİR SUÇ OLMASI

YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ SEBEBİYLE UYGULANACAK OLAN YAPTIRIMLAR

 

“ÖZET”

SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINI TAMAMLAYIP 18 YAŞINI BİTİRMEYEN SANIĞIN KASTEN İŞLEDİĞİ YARALAMA SUÇUNUN, 765 SAYILI TCY.NIN 456/4. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMININ ALT SINIRI 2 YILI AŞMAYAN HAPİS YA DA PARA CEZASI OLMASI NEDENİYLE, 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA YASASININ 24. MADDESİ UYARINCA UZLAŞMA KAPSAMINDA KALDIĞI VE 5271 SAYILI CYY.NIN 253 VE 254. MADDELERİNE GÖRE UZLAŞTIRMA İŞLEMİ YAPILMASI, UZLAŞTIRMA İŞLEMİNİN BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASI DURUMUNDA SANIK HAKKINDA BELİRLENEN CEZANIN ÜÇ YILDAN AZ OLMASI KARŞISINDA, 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA YASASININ 23. MADDESİNİN UYGULAMA OLANAĞININ TARTIŞILMASI ZORUNLUĞU, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

“İçtihat Metni”

DAVA : Bıçakla müessir fiil suçundan sanık Erdal’ın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair K/E Birinci Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 16.06.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 22.09.2005 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında bıçakla müessir fiil suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; eylemin TCY.nun 456/4, 457/1, 55/3. maddelerine uygun gerçekleştiğinin kabulüyle suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCY.nın hükümlerinin de uygulanarak karşılaştırılması sonucunda, 765 sayılı TCY.nın hükümlerinin sanık yararına olduğu kabul edilerek kurulan hükmün sanık müdafii tarafından temyizi üzerine yapılan incelemesinde;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Suç tarihinde 15 yaşını tamamlayıp 18 yaşını bitirmeyen sanığın kasten işlediği yaralama suçunun, 765 sayılı TCY.nın 456/4. maddesinde öngörülen yaptırımının alt sınırı 2 yılı aşmayan hapis ya da para cezası olması nedeniyle, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen ve 15.07.2005 tarihinde hükümden sonra yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 24. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında kaldığı ve 5271 sayılı CYY.nın 253 ve 254. maddelerine göre uzlaştırma işlemi yapılması, uzlaştırma işleminin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda sanık hakkında belirlenen cezanın üç yıldan az olması karşısında, 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 23. maddesinin uygulama olanağının tartışılması zorunluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ), 20.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA