kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2001/12000 E., 2001/12760 K.

ERTELEME

SUÇA İŞTİRAK

YARALAMA SUÇU

 

 

 

 

“ÖZET”

YARALAMA SUÇUNDA YAKINANI TUTAN SANIĞIN EYLEMİ ÜZERİNDE DURULARAK; SANIĞIN MAĞDURU TAMAMEN HAREKETSİZ KILACAK ŞEKİLDE TUTTUĞU VE TUTMA EYLEMİ OLMADAN YARALAMA EYLEMİNİN GERÇEKLEŞMEYECEĞİ BELİRLENEBİLİYORSA TCY’NIN 64/1, TUTMA EYLEMİNİN SADECE YARDIMDAN İBARET KALDIĞI KABUL EDİLİRSE AYNI YASANIN 65/3. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR. 15 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIĞIN CEZASININ 2253 SAYILI YASANIN 38. MADDESİ UYARINCA ERTELENMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

A-Temyiz edenin temyiz davasını geri aldığı anlaşıldığından CYY.nın 317.maddesi uyarınca katılan Döndü Kahraman’ın temyiz isteğinin REDDİNE,

B-Üst ve O yer C.Savcıları ile sanıklar müdafilerinin temyizine gelince;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanık H…. Menekşe’nin mağduru tutma biçimi araştırılarak sonucuna göre;

a-Sanığın tutması mağduru hareketsiz bırakma biçiminde olduğu ve tutmadığı takdirde öbür sanığın bıçakla yaralamayı gerçekleştiremeyeceği belirlendiği takdirde, TCY.64/1.maddesinin

b-Sanığın mağduru tutmasının yardımdan ibaret kaldığı saptandığı takdirde ise, TCY.nın 65/3.maddesinin uygulanması,

Gerekirken, eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

2-Suç tarihinde sanık Yusuf Menekşe’nin 15 yaşından küçük olması karşısında, cezasının daha yararına olan 2253 sayılı Yasanın 38.maddesi yerine, gerekçesi açıklanmadan 647 sayılı Yasanın 6.maddesi uyarınca ertelenmesine hükmolunması,

Yasaya aykırı ve Üst ve O yer C.Savcıları ile sanıklar H…. Menekşe ve Y…. Menekşe müdafilerinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.10.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA