kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2001/13769 E., 2001/14561 K.

AKIL HASTALIĞI

CEZA EHLİYETİ

 

“ÖZET”

TCY’NIN 46. MADDESİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN MAHKEMENİN ÖNCELİKLE SANIĞIN YÜKLENEN SUÇU İŞLEYİP İŞLEMEDİĞİNİ ARAŞTIRIP BELİRLEMİŞ OLMASI GEREKİR. AYRICA “MUHAFAZA VE TEDAVİ ALTINA ALINMA” KARARI VERİLDİĞİNDE BUNUN SÜRE VE ARALIĞININ KARARDA GÖSTERİLMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Mahkemece sanığın suçu işleyip işlemediğinin araştırılıp saptanması, suçun işlendiğinin belirlenmesi durumunda hakkında TCY.nın 46. maddesi uyarınca hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden doğrudan hakkında ceza tertibine yer olmadığına karar verilmesi,

2-Kabule göre ise, TCY.nın 46. maddesi uyarınca “muhafaza ve tedavi altına alınmasına” karar verilen sanığa uygulanacak tıbbi denetimin süre ve aralıklarının kararda gösterilmemesi,

Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesinden başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19.11.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA