kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2001/14254 E., 2001/15598 K.

DOLANDIRICILIK

STANDARDA UYMAYAN MOTORİN SATMA

SUÇA KALKIŞMA

 

 

 

“ÖZET”

MOTORİNİN STANDARDA UYMAMA NEDENİ SATIŞTAN ÖNCE HİLELİ DAVRANIŞLARDA BULUNMAK (KATKI MADDESİ KATILMASI) OLDUĞUNUN SAPTANMASI DURUMUNDA TCY’NIN 503, 61. MADDELERİNİN, BÖYLE BİR HİLELİ DAVRANIŞ BULUNMUYORSA 1705 SAYILI YASANIN 6. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-12.1.2000 tarihli analiz raporunu düzenleyen kurula motorin örneğindeki CFPP değerinin standart dışı olmasının nedeni ve akaryakıt ürününe sonradan herhangi bir katkı maddesi eklenip eklenmediği sorularak sonucuna göre;

a- Motorinin standarda uymaması nedeniyle kalitesindeki düşüklüğe (niteliksizliğine) sanığın satış öncesi hileli davranışının (katkı maddesi eklemesinin) yol açtığı saptandığı takdirde, eylemin T.Ceza Yasasının 503/1, 61.maddelerine,

b- Sanığın satış öncesi herhangi bir hileli davranışı olmadığı (akaryakıt ürününe katkı maddesi eklemediği) belirlenir ise eylemin, 1705 sayılı Yasanın 6.maddesine,

Uyacağı gözetilmeden, eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

2- Kabule göre, temel ceza alt sınırdan belirlenmesine karşın T.C.Yasasının 61.maddesindeki indirim oranının gerekçe de gösterilmeden ½ olarak uygulanması,

Yasaya aykırı ve Üst C.Savcısı ve sanık Baran Çakar’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29.11.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA