kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/1213 E., 2002/2610 K.

EMNİYETİ SUİİSTİMAL

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

E: 2002/1213
K: 2002/2610
T 11/2001023721
K: 28.3.2002Emniyeti suistimal suçundan sanık Sami’nin yapılan yargılanması sonunda: TCK. nun 510, 80, 59 ve 71. maddeleri gereğince 1 yıl 24 ay 5 gün hapis cezasıyla mahkümiyetine dair ÇANAKKALE Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 12.9.2000 gün ve 2000/117 Esas, 2000/371 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen bila tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
Serbest muhasebecilerin 3568 Sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen görevleri arasında sigorta primi yatırmak gibi bir görevleri olmadığı, ayrıca Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin mecburi meslek kararlarına ilişkin 26.1.1996 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1996/1 Sayılı genelgesinin 1. maddesinde yer alan “meslek mensupları, müşteri adına üçüncü kişilere ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun mali değerler alamazlar” şeklindeki hükmüne göre, serbest muhasebeci olan sanığın SSK’ ya yatırılmak üzere müdahiller tarafından kendisine verilen prim bedellerini mal edinmekten ibaret eyleminin görevi ile ilgisi bulunmadığından TCY. nın 508. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve suçların işleniş tarihleri ile kesin olarak belirlenerek 4116 Sayılı Kanunun ¼. madde ve bendinin uygulama yerinin olup olmadığının da tartışılmasında zorunluluk bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde 510. maddesiyle cezalandırılmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.3.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA