kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2006/1689 E., 2006/3396 K.

LEHE KANUN UYGULANMASI

 

“ÖZET”

5237 SAYILI TCKNUN ŞAHSİ CEZASIZLIK VEYA CEZADA İNDİRİM YAPÛMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP OLAN 167. MADDESİ HÜKMÜ NAZARA ALINDIĞINDA, 5237 SAYILI TCKNUN LEHE KANUN OLMASI KARŞISINDA SANIKLARIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN BUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık Eren’in suç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmasına rağmen hakkında 765 sayılı TCK.nun 55/3. maddesinin uygulanmış olması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanıkların baba-oğul olup, mağdur Hüseyin’in sanık Zeki’nin babası, sanık Eren’in dedesi; mağdur Yusuf’un sanık Zeki’nin kardeşi, sanık Eren’in amcası bulundukları; sanıkların geceleyin mağdur Hüseyin’e ait 35....384, 35 .... 400 plakalı ve mağdur Yusuf’a ait 35 .... 54 plakalı araçlara benzin dökerek yaktıkları, eylemlerinin 5237 sayılı TCK.nun 151/1, 152/2-a ve 167. maddelerinde yaptırım altına alınmış olup, aynı fiil suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 516/2. fıkra, 7. bendi kapsamında değerlendirildiğinden; 5237 sayılı TCK.nun şahsi cezasızlık veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep olan 167. maddesi hükmü de nazara alındığında, 5237 sayılı TCK.nun lehe olması karşısında sanıkların hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, değerlendirmede yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kanuna aykırı, sanıklar ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sanık Eren’in kazanılmış hakkı korunmak suretiyle hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 14.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA