kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2006/750 E., 2006/2744 K.

TAKDİRİ İNDİRİM

YETERSİZ GEREKÇE

 

“ÖZET”

FAİLİN GEÇMİŞİ, SOSYAL İLİŞKİLERİ, FİİLDEN SONRAKİ VE YARGILAMA SÜRECİNDEKİ DAVRANIŞLARI, CEZANIN FAİLİN GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ GİBİ HUSUSLAR İRDELENMEDEN, SANIKLAR HAKKINDA KOŞULLAR OLUŞMADIĞINDAN VE SANIKLAR YARARINA HAFİFLETİCİ NEDENLER BULUNMADIĞINDAN DENİLEREK YETERLİ OLMAYAN GEREKÇELERLE 5237 SAYILI YASANIN 62. MADDESİNİN UYGULANMAMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Parada sahtecilik suçundan sanıklar Yakup, Caner 5237 sayılı TCK.nun lehe hükümlerinden yararlanmak için talepte bulunmakla yapılan inceleme sonunda; hükümlülüklerine ve zoralıma dair (Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 15.11.2005 gün ve 337 esas, 325 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıklar ve sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 10.02.2006 günü daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

5271 sayılı CMK.nun 73. maddesinin “...sahtecilik suçlarında, el konulan para ve değerlerin hepsi, bunların asıllarını tedavüle çıkaran kurumlann merkez veya taşra birimlerine incelettirilir” hükmü karşısında tebliğnamedeki bozma düşüncesine katılınmamıştır.

Yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine; ancak,

Sanıklar hakkında “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi” hususlar irdelenmeksizin, “sanıklar hakkında koşullar oluşmadığından ve sanıklar yararına hafifletici nedenler bulunmadığından” denilmek suretiyle yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile 5237 sayılı TCK.nun 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanıklar ve sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı sonuçta (BOZULMASINA), 03.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA