kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/890 E., 2002/3801 K.

MÜHÜR BOZMA

MÜHÜR BOZMA SURETİYLE HIRSIZLIK

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y BOZMA
4.CEZA DAİRESİY A R G I T A Y İ L A M I


E. 2002/890
K. 2002/3801
Tebliğname no: :4/2000155630


İNCELENEN KARARIN :Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-11.10.1999 tarihli mühürleme tutanağı getirtilmeden,
2-12.4.2000 tarihli tutanağı düzenleyen tanıklar........... ile.......t dinlenerek sonucuna göre;
a)Sanığın, su sayacını bozup çalışmasını engelleyerek kaçak su kullandığının saptanması durumunda eylemin TCY.nın 492/2;
b)Sayaç çalışır durumda iken mührün bozulduğu saptanırsa, eylemin aynı Yasanın 274/1; madde ve fıkralarına uyduğu gözetilmeden;eksik soruşturmayla hüküm kurulması,
Yasaya aykırı ve sanık.........’nin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp CYY.nın 326.maddesi gözetilerek sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA