kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/20679 E., 2003/3822 K.

ÖN ÖDEMEYE BAĞLI SUÇ

 

 

 

 

“ÖZET”

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanığın, C.Savcısının yokluğunda ve tanıklar F….. Caner ve C….. Akşit önünde yaptığı sövme eyleminde iletişim öğesi oluşmamasına karşın TCY.nın 482/1.madde ve fıkrası uyarınca hükümlülük kararı verilmesi,

2-Kabule göre;

a)TCY.nın 482/1.madde ve fıkrasındaki suçun ön ödemeye bağlı suçlar olduğu ve aynı Yasanın 119.maddesi uyarınca ön ödeme uyarısında bulunulması gerektiğinin gözetilmemesi,

b)TCY.nın 59.maddesi uygulanırken yanılgı sonucu fazla cezalar belirlenmesi,

c)Hükümden sonra yürürlüğe giren 4806 sayılı Yasa ile değişik TCY.nın 30/2.maddesi hükmünün gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık A… Züreyk müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA