kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/11235 E., 2003/333 K.

HIRSIZLIK

TAM TEŞEBBÜS

TEŞEBBÜS

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

Esas : 2002/11235
Karar : 2003/333
Tebliğname : 11/2001155359
YARGITAY İLAMI

Hırsızlık suçundan sanık Durmuş’un yapılan yargılanması sonunda: TCK. nun 491/ilk, 61, 522, 523, 2253 S.K. nun 12-38 ve 647 Sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince 14.236.560 lira ağır para cezasıyla mahkümiyetine dair E Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 5.7.2001 gün ve 2001/75 Esas, 2001/100 Karar Sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi o yer ve üst C.Savcısı ile sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 26.9.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
1-Sanığın müşteri sıfatıyla girdiği dükkandan sigara alıp cebine koyduğu sırada şikayetçi tarafından fark edilmesi üzerine sigarayı bıraktığı anlaşılması karşısında, eylemin TCK. nun 491. maddesinin 3. bendindeki suçu oluşturduğu ve suçun tam teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden, TCK. nun 491/ilk ve 61. maddeleri ile hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini,
Yasaya aykırı;
2-Hükümden sonra 10 Şubat 2003 gün ve 25020 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 4806 Sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik TCK. nun 30. maddesinin 2. fıkrası gereğince para cezalarında bin liranın küsrünün atılmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, o yer ve üst C.Savcısı ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18.3.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA