kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/10938 E., 2002/10815 K.

TAKSİRLE BİNA YANGININA NEDEN OLMAK

TAKSİRLE YARALAMA VE İNFİLAKA NEDEN OLMA AYRIMI

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2002/ 10938 TUTUKLU
KARAR NO : 2002/ 10815
TEBLİĞNAME NO: 2/2002-149133

LPG tüpünü açarak tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu patlamaya sebebiyet vererek 4 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten sanık Köksal’ın yapılan yar-gılanması sonunda; Hükümlülüğüne dair (GİRESUN) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 8.8.2002 gün ve 240 esas, 133 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ ca incelenmesi sanık vekili ve müdahiller vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 25.10.2002 günü daireye gönderil-mekle incelenip gereği düşünüldü;
Olay tarihinde askerlik görevini yapmakta olan ve izinli olarak memleketine dönen sanığın, izin süresinin bitiminde kıtasına geri dönmek istemediği, aile bireylerinin kıtasına dönmesi yönündeki ısrarları üzerine de kendini banyoya kilitleyip, banyo penceresi ve bacasını sıkıca kapattıktan sonra şohbeni açıp içeriye bol miktarda gaz akışını sağladığı, daha sonra da şohbeni ateşlediği, ağabeyi ölen Bünyamin’in sanığın uzun süre banyodan çıkmaması karşısında kuşkuya düşerek kilitli olan kapıyı zorladığı ve bu zorlama sırasında kırılan camdan elini sokarak kapıyı açması ile birlikte içeriye giren oksijenin oluşturduğu yangın ve infilak sonucunda sanığı kurtarmaya gelen ağabeyi dahil, kızkardeşi Hülya, annesi Emine ile komşuları Katibe’nin öldükleri, komşusu müdahil Necdet’in yaralandığı, böylece sanığın tedbirsizlik sonucu yangın ve infilaka neden olmasıyla ölüm husule geldiği, sonuçta eyleminin TCK.nun 383/2. madde ve fıkrasına uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının belirlenmesinde yanılgıya düşülerek aynı yasanın 455. maddesi kapsamında değerlendirilmesi,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekili ve müdahiller vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASI-NA), 20.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA