kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/10893 E., 2003/4453 K.

BANKAYI DOLANDIRMAK

DOLANDIRICILIK

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y
6. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No :2002/10893
Karar No :2003/ 4453
Tebliğname :6/2001068238Sahtecilik ve dolandırıcılıktan sanık Tülay hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine dair ALAŞEHİR Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 19.4.2001 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanık savunmanı ve katılan tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 9.5.2002 tarihli tebliğname ile 24.5.2002 tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde sanık savunmanının duruşma gününden usulen haberdar edildiği halde duruşmaya gelmediği ve bir mazeret de bildirilmediği anlaşılmakla duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Resmi belge niteliğinde olmayan Alaşehir Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na ait çeklerde sahtecilik yapmak suretiyle ve bu sahte belgeler kullanılıp banka görevlileri kandırılarak sözü edilen kamu yararına çalışan Kurumun zararına haksız çıkar elde ettiği, eyleminin TCK’nun 504/3-7-son maddelerine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-TCK’nun 59/2.maddesinin uygulanması sırasında hesap hatası yapılarak ağır para cezasının eksik hükmolunması,
3-4806 Sayılı Kanun ile TCK’nun 30. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca para cezalarında 1000 liranın artıklarının hesaba katılamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, katılan Alaşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının ve sanık Tülay savunmanının temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 16.6.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA