kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2000/12653 E., 2000/13362 K.

CEZA KARARNAMESİ

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ

E. 2000/12653
K. 2000/13362
T. 04.12.2000

Tebliğname:140944


Eşya ve eşhasın emniyetine tehlike verecek tarzda vasıta
kullanmaktan sanık A.G. hakkında evrak üzerinde yapılan inceleme
sonunda; Beraatine dair (DOĞANŞEHİR) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen
18.07.2000 tarihli ceza kararnamesinin Yargıtayca incelenmesi C.Savcısı
tarafından süresinde dilekçeyle istenmek ve dava evrakı
C.Başsavcılığının 30.10.2000 tarihli tebliğnamesiyle daireye
gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü;
Ceza Kararnamesi ile koşulları mevcut ise ancak CMUK’nun
386/2.maddesine uygun mahkumiyet kararı verilebileceği cihetle beraat
kararı verilmek sureti ile işin ceza kararnamesi ile sonuçlandırması
mümkün olmadığından kararın temyiz kabiliyeti olduğunun kabulü ile
yapılan incelemede;
CMUK’nun 386.maddesinde öngörülen nevi ve miktarlardaki cezalara
müteallik mahkumiyet hükümleri tesis olunabileceği nazara alınmadan ceza
kararnamesi ile atılı suçtan beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş mahalli C.Savcısının temyiz itirazları bu
itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün
bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 04.12.2000 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA