kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/11462 E., 2003/3569 K.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HALKI KANUNLARA UYMAMAYA TEŞVİK

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi


Y A R G I T A Y İ L A M I


ESAS NO : 2002/11462
KARAR NO : 2003/3569
TEBLİĞNAME NO: 7/2002-162180

Halkı kanuna itaatsizliğe tahrik etmekten sanık Hatice’nin yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve derginin dosyada delil olarak saklanmasına dair (İSTANBUL) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.7. 2002 gün ve 465 esas, 639 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 12.11.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Dava konusu yazıda, daha önce düzenlenen mitingte yer alan bazı pankart ve sloganların öykülenme biçiminde aktarılmasından öte, halkı kanuna uymamaya tahrik teşkil edecek ve atılı suçu oluşturacak herhangi bir açıklama bulunmadığı gözetil-meden, sanığın beraati yerine yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi;

Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 22.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA