kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2002/11300 E., 2003/16250 K.

KENDİLİĞİNDEN HAK ALMAK

TEŞEBBÜS

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No :11300
Karar No :16250
Tebliğname :2001/160733
İhkak-ı hak suçundan sanık Naim’in yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (TUZLA) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 16.7.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık ve Yerel C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 160733 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.
Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, temel ağır para cezasının noksan tayini sonuç cezalar gözetildiğinde daktilo hatası olarak kabul edilmiştir. Ancak,
1-Kiracı olan müştekiyi dükkanından çıkarmak için işyerine gidip, müştekiyi tehdit etmek suretiyle kendiliğinden hak almaya eksik teşebbüste bulunan sanığın eyleminin müştekinin işyerinden çıkmaması sonucu eyleminin eksik teşebbüs aşamasında kaldığı, cihetle TCK.nun 308/2 ve 61. maddeleri ile cezalandırılması gerekirken eylemin tam teşebbüs olarak kabulü ile yazılı şekilde hüküm tesisi,
2-TCK.nun 30. maddesinin 2. fıkrasında 10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4806 sayılı kanunun 1. maddesi ile yapılan değişiklik ve TCK.nun 2. maddesi nazara alınarak para cezalarında bin liranın küsurunun hesaba katılmaması lüzumu,
Bozmayı gerektirmiş sanık ve Yerel C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 8.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA