kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2002/11273 E., 2003/16305 K.

ERTELEME KARARI

HAKSIZ TAHRİK

MÜESSİR FİİL

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No :11273
Karar No :16305
Tebliğname :2001/157082
Müessir fiil suçundan sanık Okan’ın yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair (KARADENİZEREĞLİSİ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 19.6.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 25.4.2002 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü.
Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-Sanık, babasına müşteki tarafından vurulması üzerine müştekiye sopa ile müessir fiilde bulunduğu anlaşılmasına göre, sanık hakkında tahrik hükümlerinin uygulanıp, uygulanmayacağı hususunun kararda tartışılmaması,
2-Sanık vekili son celse hafifletici hükümlerin uygulanmasını talep ettiği, bu talebin 647 sayılı kanunun 6. maddesini de kapsadığı, mahkemece bu hususta bir karar verilmesi gerekirken hiçbir karar verilmemesi,
3-TCK.nun 30. maddesinin 2. fıkrasında 10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4806 sayılı kanunun 1. maddesi ile yapılan değişiklik ve TCK.nun 2. maddesi nazara alınarak para cezalarında bin liranın küsurunun hesaba katılmaması lüzumu,
Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 8.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA