kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2000/23178 E., 2001/14284 K.

İZİNSİZ SİLAH TAŞIMAK

SUÇ KASTI

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2000/ 23178
KARAR NO : 2001/ 14284
TEBLİĞNAME NO: 8./ 152375

6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık İshak’ın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve silahın iadesine dair (TEFENNİ) Asliye Ceza Mah-kemesinden verilen 10.11.l999 gün ve 42 esas, 37 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi Üst ve duruşma C.Savcısı tarafından istenilmiş ol-duğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 31.10.2000 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;
1- Sanık Nasuh’un, babasına ait ruhsatlı tabancayı onun bilgi ve rızası dışında yanına aldığı, sanık İshak’ın köyüne bırakmak üzere arabayla götürürken yolda Jandarma Kontrollerini görünce telaşla “İshak abi, babamın tabancasını al-mıştım şimdi ne yapacağım” demesi ve tabancayı çıkarması üzerine sanık İshak’ın bana ver deyip tabancayı aldığı ve o andaki aramada tabancanın sanık İshak’ta ele geçirildiği, bu oluş içinde sanığın ruhsatsız silah taşıma kasıt ve iradesinden sözedilemiyeceği bu nedenle suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,
2- Kabule göre de; Sanığın tekerrüre esas sabıkası bulunduğu halde, hak-kında TCK.nun 8l. maddesinin uygulanmaması,
Bozmayı gerektirmiş Üst ve Duruşma C.Savcısının temyiz itirazları bu iti-barla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı kısmen istem gibi (BOZULMASINA), 4.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA