kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2000/22971 E., 2001/13940 K.

KAYGI VE PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK

KORKU

MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO :2000/ 22971
KARAR NO :2001/ 13940
TEBLİĞNAME NO: 8/ 148296

6136 Sayılı Kanuna aykırılık ve meskun yerde silah boşaltmaktan sanık Ramazan’ın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve zoralıma dair (ANKARA) 12. As-liye Ceza Mahkemesinden verilen 25.11.1999 gün ve 854 esas, 1168 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 31.10.2000 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Oluşa göre sanığın düğün sırasında meskun yerde tabancası ile bir çok kez ateş et-me eyleminin TCK.nun 264/7. madde ve fıkrasında tanımı yapılan suçu oluşturduğu gözetil-meden, suç nitelemesinde yanılgıya düşülerek bu eylemin TCK.nun 551. maddesi kapsa-mında değerlendirilmesi aykırılığı karşı temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münde-recatına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi (ONANMASINA), 27.9.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA