kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/807 E., 2002/912 K.

MAHSULÜN YANMASI

TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLE YANGINA SEBEBİYET VEMEK

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ

E. 2002/807
K. 2002/912
TEBLİĞNAME NO : 9/24248

Y A R G I T A Y İ L A M I


Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet vermekten sanık A.A.’nın yapılan yargılaması sonunda; Suç vasfında vaki değişiklik nedeniyle sanığın TCK.nun 566/1 ve 647 sayılı kanunun 6.maddeleri gereğince 35.591.400 lira hafif para cezası ile mahkumiyetine ve cezasının ertelenmesine dair ÇEKEREK Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 4.12.2001 gün ve 2001/107 esas, 2001/130 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Olayda mahsulat niteliğinde bulunan kavak ağaçlarının yandığının anlaşılması karşısında suçun sübutu halinde TCK.nun 383/1.maddesinin uygulanması gerekeceğin-den görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesinin gerekmesi,

Bozmayı icap ettirmiş ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 29.4.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA