kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/796 E., 2002/918 K.

KAMU BİNASINA İZİNSİZ YAZI YAZMAK

SUÇUN VASFI

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
9.CEZA DAİRESİ

E. 2002/796
K. 2002/918
TEBLİĞNAME NO : 9/22721


Y A R G I T A Y İ L A M I

İzinsiz yazı yazmaktan sanık Y.D.’nun yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair DURSUNBEY Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 13.11.2001 gün ve 2001/26 esas, 2001/281 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,

1- 2253 sayılı yasanın 20.maddesi uyarınca sanığın işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yönünden akli ve ruhi durumunun konunun uzmanı olan bir mütehassıs hekimden aldırılacak raporla belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Oluşa ve kabule göre;

a) Lise binasının duvarına yazı yazmak eyleminin TCK.nun 537/3.maddesi kapsamında kaldığı gözetilmeyerek suç vasfının yanlış belirlenmesi sonucu, yazılı biçimde hüküm kurulması,

b) Karar tarihinde 15 yaşını bitirmiş olan sanık hakkındaki, duruşmanın son celsesinin gizli yapılması ve hükmün gizli tefhim edilmesi suretiyle, CMUK.nun 373.maddesine muhalefet edilmesi,

Kanuna aykırı ve C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca, sanık hakkında temyiz olunan ceza miktarı itibarı ile kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 30.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA