kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/135 E., 2001/14291 K.

RUHSAT SÜRESİ SONA EREN SİLAHIN RUHSATI YENİLETME TEBLİGATINA RAĞMEN MESKENDE BULUNDURULMASI

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
8.CEZA DAİRESİ
E. 2001/ 135
K. 2001/ 14291
TEBLİĞNAME NO: 8/2000-15888ÖZET: Ruhsat süresi sona eren ve başkalarına devri sağlanmamış olan silahın
meskende bulundurma eylemi 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçunu oluşturmaz.


YARGITAY İLAMI

6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanığın yapılan yargılanması sonunda;
Hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi istenilmiş olduğundan dava evrakı
daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Sanık ruhsat süresinin bitiminde kendisine gerekli tebligat yapılmasına karşın, 6
aylık süre içinde ruhsatı yeniletmeyerek bu silahı bulundurmuş ise de; 3.1.2000 Tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında
değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin 3. maddesi hükmü gereğince ruhsatın
iptali sonucunda silahın başkasına devri gerekeceğinden ve böyle bir işlem yapılmadan
evinde bulundurmuş olması suç oluşturmayacağından, koşullar gerçekleştiğinde
gerekli devir işleminin yönetimce yapılacağı da göz önüne alınarak sanığın beraatine
ve silahın ruhsat sahibine iadesi gerekirken, mahkumiyete ve zoralıma karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi
(BOZULMASINA), 4.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA