kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/95 E., 2001/14938 K.

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

İDDİANAME KAPSAMI

İDDİANAMEDEKİ EYLEM

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Ceza Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO : 2001/ 95
KARAR NO : 2001/ 14938
TEBLİĞNAME NO: 8/2000-15004

Hakkı olmayan yere tecavüzden sanık Mehmetin yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair (YIĞILCA) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 15.12.1999 gün ve 223 esas, 331 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi Üst C. Savcıları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 15.1.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Oluşa, dosyadaki bilgi ve belgelere göre tecavüz iddiasına konu olan yerin köy yolu niteliğinde olmadığı ve iddianameye konu olan davanın konusunun da köy tüzel kişiliğine ait yola tecavüz olduğundan ve CMUK.nun 257. maddesi hükmü karşısında mahkemenin beraat hükmünde bir isabetsizlik görülmemiş ve bu nedenle tebliğname-deki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre Üst C.Savcılarının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının red-diyle hükmün (ONANMASINA), 18.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA