kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2000/27465 E., 2001/14462 K.

STANDART DIŞI AV TÜFEĞİ

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
8.CEZA DAİRESİE. 2000/ 27465
K. 2001/ 14462
TEBLİĞNAME NO: 8/2000-11827
ÖZET: Namlu ve dipçiği kısaltılmış av tüfeğinin 6136 Sayılı Yasa kapsamında
olup-olmadığının adli Tıp Kurumu Fizik Balistik Şubesinde sorulması gerekir.

(6136 S. Yasa m.13)

YARGITAY İLAMI

6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Ü.ǒnin yapılan yargılanması sonunda;
Hükümlülüğüne ve zoralıma dair hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık
vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı daireye gönderilmekle incelenip
gereği düşünüldü:

Sanıkta elde edilen namlu ve dipçiği kısa tabanca biçimine dönüştürülmüş av
silahının 6136 sayılı Yasa kapsamına girip-girmeyeceği konusunda adli Tip Fizik
Balistik Şubesinden düşünce alınması gerekirken, yeminsiz olarak dinlenen polis
memurunun yetersiz beyanı ile yetinilerek eksik soruşturmayla yazılı biçimde
mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi
(BOZULMASINA), 8.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA