kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/1094 E., 2002/1170 K.

HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN 466 SAYILI KANUNA GÖRE TAZMİNAT

“İçtihat Metni”
Y A R G I T A Y İ L A M IHaksız olarak tutuklu kaldığı günler için 466 sayılı kanun gereğince tazminat isteğinde bulunan İ.B.’ya 599.484.162 lira maddi, 5.000.000.000 lira manevi tazminat ile 25.500.000 lira dilekçe yazma ücreti verilmesine dair TUNCELİ Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.11.2001 gün ve 2000/29 esas, 2001/62 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ve davacı vekilleri tarafından istenilmiş ve davalı vekilince tehir-i icra talebinde de bulunulmuş olduğundan, dava evrakı C.Başsav-cılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Davalı vekilinin tehir-i icra talebi hakkında mahkemesince bir karar verilebileceği kabul edilmiştir.

Davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine,

Davalı vekilinin temyizine gelince;

Davacının dini, milli bayramlar ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığı araştırılmadan gözetim altında ve tutuklulukta geçirdiği günlerin tamamı üzerinden ve davacının gözetim altında ve tutuklu kaldığı günlerdeki yürürlükteki asgari ücretler yerine daha fazla miktar üzerinden maddi tazminata belirleyen bilirkişi raporuna itibar edilerek davacı yararına fazla maddi tazminata hükmolunması,

Kanuna aykırı ve davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 27.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA