kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/991 E., 2002/1061 K.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AÇIKLAMALARINI YAYINLAMAK

“İçtihat Metni”

Terör örgütünün açıklamalarını yayınlamaktan sanık A.K.’nun yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair İSTANBUL 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 25.1.2002 gün ve 2001/116 esas, 2001/8 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Mevkute sahibinin sübut bulan eyleminden 3713 sayılı kanunun 6/2-son maddesi uyarınca uygulama yapılırken yazı işleri müdürü gibi değerlendirilerek eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Mevkutenin fiili satış miktarına dair hükme esas alınan belgenin hazır bulunan sanığa okunarak diyeceklerinin sorulmaması,

Kabule göre de; mevkutenin bir önceki ay ortalama ve fiili satış miktarının, dağıtıcı şirket kayıtları esas alınarak hesaplanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 16.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA