kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/965 E., 2002/3122 K.

GÖREVLİYİ YARALAMA

GÖREVLİYE ETKİN DİRENME

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
4.CEZA DAİRESİ
BOZMA


Y A R G I T A Y İ L A M I

E. 2002/965
K. 2002/3122
Tebliğname no: :4/2000150165Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Son kararın verildiği 17.5.2000 tarihli oturuma ilişkin tutanağın yazman tarafından imzalanmaması,
2- Uygulamaya göre de;
a) Oluşa uygun kabule göre; sanık Şükrü’ye ilişkin yakalama emrinin yerine getirilmesini önlemek için kaçtığı, sırada yakınan kolluk görevlilerince yakalandığı, öbür sanık Talih’in da “arkadaşımı kisme götüremez” deyip yakınan İlkin’e yumruk vurup yaraladığı, sanık Şükrü’nün de Ahmet’e vurup “beni götüremezsiniz” diyerek bağırması biçiminde gerçekleşen eylemlerinin TCY.nın 258.maddesi kapsamında bulunduğu gözetilmeden ayrıca aynı yasanın 456/4, 271/1.maddeleri uyarınca da karar verilmesi,
b) Sanıkların savunmalarında arkadaş olduklarının belirtilmesi karşısında sanık Talih hakkında TCY.nın 258/3.maddesinde yer alan şartların ne suretle gerçekleştiği açıklanamadan cezasından indirim yapılması,
c) Sanık Talih’in TCY.nın 432.maddesine ilişkin önceki erteli hükümlülüğünün 4616 sayılı Yasa kapsamında olması ve TCY.nın 2/2.maddesi karşısında aynen çektirilmesine karar verilememesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık Şükrü ve Üst C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 6.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA