kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2002/24 E., 2002/115 K.

2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNA MUHALEFET

GEÇİCİ İŞÇİ

İŞÇİ BİLDİRİMİ

“İçtihat Metni”

T.C
YARGITAY
9.CEZA DAİRESİY A R G I T A Y İ L A M I


E. 2002/24
K. 2002/115
TEBLİĞNAME NO : 9/1632192821 sayılı Sendikalar Kanununa muhalefetten sanık O.Ö.’nün yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair DİVRİĞİ Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 26.9.2001 gün ve 2001/53 esas, 2001/91 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Kadastro müdürü olarak görev yapan sanığın geçici işçi bildirim listesini ilgili kuruma yasal süresinde vermemekten ibaret olan eyleminde suçun görev sebebiyle ve görev sırasında işlenmesine göre sanık hakkında 4483 sayılı yasa hükümleri uyarınca gerekli izin alınmadan kamu davası açılıp yargılama yapılarak hüküm tesisi,

Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA