kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2003/14572 E., 2004/1746 K.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK

SANIĞIN KİMLİĞİNİN TESPİTİ

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
7.Ceza Dairesi
Esas No : 2003-14572
Karar No : 2004-1746
Tebliğname No : 7M/2003-53066
Y A R G I T A Y İ L A M I
2918 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Nihat hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne dair İ 4 Sulh Mahkemesinden verilen 24.9.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 7.7.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
I-Temyiz dilekçesi içeriğine göre sanık yargılanan kişinin kendisi olmadığını, kimlik belgelerini kaybetmiş olduğunu, sürücü belgesinin bulunduğunu bildirmiş olduğu ve suç tutanağındaki imza ile temyiz dilekçesindeki imzaların farklı olduğu da gözetilerek,sanığın fotoğrafı getirtilip zabıt mümzilerine de teşhis yaptırılarak hakkında tutanak tanzim edilen şahsın sanık olup olmadığı araştırılıp sonucuna göre karar verilmesinin icabetmesi,
II-Suçu sanığın işlediği kanaatine varılırsa, sanığın sürücü belgesinin bulunduğunu beyan ettiği gözetilerek savunmanın doğruluğunun araştırılması ve sonucuna göre eylemin 2918 sayılı yasanın 44/b maddesinde belirtildiği şekilde idari cezayı gerektirip gerektirmediğinin değerlendirilmesi,
III-Hükümden sonra 10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4806 sayılı yasanın 1. maddesi ile değişik TCK.nun 30/2. madde fıkrasındaki düzenlemenin sanık lehine uygulanmasının gerekmesi,
Bozmayı icabettirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 12.2.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA