kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2000/6138 E., 2001/571 K.

KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS

SAHTE FATURA KULLANMA EYLEMİNDE SUÇ TARİHİ

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

E: 2000/6138
K: 2001/571
Tebliğname no: 11/99108916ÖZET: Sanığın temin ettiği 11.2.1997 ve 21.2.1997 tarihli faturaları katma
değer vergisi indiriminde kullanması eyleminde suç tarihinin 26.3.1997 olduğu,
fiilin 28.7.1997 tarihli tutanakla tespit edildiği anlaşılmasına göre, kaçakçılık
suçunun tamamlandığı gözetilerek 359/b-1 maddesi uygulanmalıdır.

YAGITAY KARARI

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık Ahmet’in yapılan
yargılanması sonunda; 213 Sayılı Kanunun 360 ve TCK. nun 59. maddeleri gereğince
765.450.000 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine dair DENİZLİ 1. Ağır Ceza
Mahkemesinden verilen 26.5.1999 gün ve 1997/257 Esas, 1999/153 Karar Sayılı hükmün
süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil ve sanık vekilleri tarafından istenilmiş
olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 13.12.2000 tarihli tebliğnamesi
ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:
Sanığın temin ettiği 11.2.1997 ve 21.2.1997 tarihli sahte faturalarla Katma Değer
Vergisi ziyaına neden olduğu iddiaya uygun olarak kabul olunmasına, fiilin idarece
28.7.1997 tarihli tutanakla tespit edildiğinin anlaşılmasına göre, 3065 Sayılı Katma Değer
Vergisi Kanununun 41. ve 45. maddeleri uyarınca suç tarihinin verginin tarhı için kanunda
belirlenen sürenin bitimi olan 26.3.1997 olduğu ve vergi kaçakçılığı suçunun
tamamlandığı gözetilerek, 4369 Sayılı Kanunla değişik 213 Sayılı Kanunun 359.
maddesinin (b-1) bendi ile ceza tayini yerine, eylem vergi kaçakçılığına teşebbüs suçu
kabul olunarak sonradan vergi suçuna iştirakin düzenlendiği 360. madde uygulanarak
hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve müdahil vekili ile sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla
yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUK. nun 321.
maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31.1.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA