kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2000/6119 E., 2001/551 K.

FATURALARINI BAŞKASINA KULLANDIRMAK

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

E: 2000/6119
K: 2001/551
Tebliğname no: 110790


ÖZET: Sanığın bastırdığı faturalardan bir kısmını başkasına kullandırıp, o
kişinin satışlarından doğan hasılatın gizlenerek vergi kaybına neden olması
eylemi suç oluştur.


YAGITAY KARARI

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık Mehmet’in yapılan
yargılanması sonunda; 213 Sayılı Kanunun 359/2-a-1 ve TCK. nun 59. maddeleri
gereğince 317.250.000 lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine sahte belge düzenlemek
suçundan beraatine dair BURSA 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 7.7.1999 gün ve
1998/138 Esas, 1999/127 Karar Sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi
müdahil vekili ile sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının
bozma isteyen 15.12.2000 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği
görüşüldü;
1-Hamallık yaparak geçimini sağlayan sanığın, tesis ettirdiği mükellefiyetten
dolayı bastırdığı faturalardan bir kısmını 213 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan hakkında
açılan kamu davası Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan Ali’nin
satışlarında kullandırdığı, vergi inceleme raporu ve ekleri ile dosyadaki diğer bilgi ve
belgelerden anlaşıldığı, bu eylemden dolayı Ali’nin satışlarından doğan hasılatın
gizlenerek vergi kaybına neden olunduğu ve 213 Sayılı Kanunun suç tarihinde yürürlükte
bulunan 338 ve 347. maddeleri dikkate alınarak değerlendirme yapılıp sanığın
mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, vergi kaybı doğmadığına ilişkin yetersiz
bilirkişi raporu esas alınarak beraat hükmü tesisi,
2-Defter ve belgeleri ibraz etmemek suçunun işlendiği tarih itibariyle hürriyeti
bağlayıcı cezanın alt sınırının 6 ay olduğu nazara alınmadan 3 ay olarak hükmedilmek
suretiyle sanığa eksik ceza tayini,
Kanuna aykırı, müdahil vekilinin ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUK. nun 321. maddesi
uyarınca BOZULMASINA, 29.1.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA