kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2000/5999 E., 2001/570 K.

LEHE KANUN UYGULAMASI

SAHTE FATURA KULLANMA EYLEMİNDE SUÇ TARİHİ

“İçtihat Metni”


T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

E: 2000/5999
K: 2001/570
Tebliğname no : 11/99100416

ÖZET: Sanığın sahte fatura kullanma eyleminde suç tarihinin 1.5.1995 olduğu
gözetilerek suç tarihinde yürürlüktü bulunan 4008 Sayılı Yasa ile değişik 213 Sayılı
Kanunun 359. maddesindeki ceza miktarı uygulanmalıdır.

YARGITAY İLAMI

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık Remzi’nin yapılan
yargılanması sonunda; 213 S.K.nun 359/2 ve 647 S.K.nun 4. maddeleri gereğince 900.000
lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine dair ZİLE Ağır Ceza Mahkemesinden verilen
8.6.1999 gün ve 1998/61 Esas, 1999/87 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca
incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının
bozma isteyen 30.11.2000 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek
gereği görüşüldü;
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin
tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya
içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
Sanığın temin ettiği 8.2.1994 ve 18.2.1994 tarihli sahte faturalarla Katma Değer
Vergisi yanında Kurumlar Vergisi ziyaına da neden olduğu kabul edilmesine göre, 5422
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 21, 28 ve 29. maddeleri uyarınca, suç tarihinin,
verginin tarhı için kanunda belirlenen sürenin sonu olan 1.5.1995 olduğu gözetilerek suç
tarihinde yürürlükte bulunan 4008 sayılı yasayla değişik 213 Sayılı Kanunun 359.
maddesindeki ceza miktarı dikkate alınarak 4369 Sayılı Kanunla değişik 359/b-1
maddesiyle hüküm tesisi gerekirken, suç tarihi 1994 yılı kabul edilerek yazılı şekilde
uygulanma yapılması suretiyle sanığa eksik ceza tayini,
Kanuna aykırı ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi CMUK.nun 321 nci maddesi
uyarınca BOZULMASINA, 31.1.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA