kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2000/5998 E., 2001/823 K.

İŞYERİNDE VERGİ İNCELEMESİNDE İBRAZ ZORUNLULUĞU

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi

E: 2000/5998
K: 2001/823
Tebliğname no: 11/99100354ÖZET: 213 Sayılı Yasanın 139/2. maddesindeki istisnai hallerden olan işini
terk eden sanığın işyerinde vergi incelemesi zorunluluğu yoktur.

YARGITAY KARARI

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık Recep’in yapılan
yargılanması sonunda: Beraatine dair ZEYTİNBURNU 1. Asliye Ceza Mahkemesinden
verilen 8.7.1999 gün ve 1997/1479 Esas, 1999/672 Karar Sayılı hükmün süresi içinde
Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı
C.Başsavcılığının bozma isteyen 30.11.2000 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle
incelenerek gereği görüşüldü:
1.12.1995 tarihinde işini terk ettiğini vergi dairesine bildiren sanığın işyerinde
vergi incelemesi yapılması zorunluluğunun bulunmadığı, 213 Sayılı Kanunun 139/2 nci
madde ve fıkrasındaki istisnai şartların varlığının kabulü gerekeceği, defter ve belgelerin
kaybolması halinde tebligat yapılmasının da gerekmeyeceği ve aynı kanunun 253.
maddesine göre ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süre ile muhafaza
edilmesi mecburiyetinde bulunulan defterlerle belgelerin, 13. maddede düzenlenen mücbir
sebep kapsamında düşünülmesi mümkün olmayan nedenden dolayı ibraz edilmediklerinin
anlaşılmasına göre müsnet suçun tüm unsurları itibariyle oluştuğu ve mahkumiyet kararı
verilmesi gerektiği gözetilmeden, incelemenin iş yerinde yapılması gerektiğinden bahisle
beraat hükmü tesisi,
Kanuna aykırı ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepden dolayı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca
BOZULMASINA, 2.2.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA