kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

2. Ceza Dairesi 2000/4200 E., 2001/8518 K.

YARGILAMA GİDERİ

“İçtihat Metni”

T.C.
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ


Y A R G I T A Y İ L A M I

E. 2000/4200
K. 2001/8518
T. 09.05.2001

Tebliğname :2000/1992Hakaretten sanık H.O. yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine
tayin olunan cezanın hakaret karşılıklı olduğundan ıskatına yargılama
giderinin kamu üzerinde bırakılmasına dair (TEFENNİ) Sulh Ceza
Mahkemesinden verilen 2.12.1999 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi
C.Savcısı ve sanık tarafından süresinde dilekçeyle istenmek ve dava
evrakı C.Başsavcılığının 9.2.2001 tarihli tebliğnamesiyle daireye
gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü;
Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma
sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre sanığın temyiz
itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanık hakkında TCK.nun 482/3. maddesi uyarınca tayin olunan cezanın
aynı kanunun 485. maddesi uyarınca ıskatına karar verilmesine ve bu
şekilde neticede mahkumiyet kararı sözkonusu olmasına göre sarfedilen
giderlerin sanığa yüklenmesi icabederken hatalı değerlendirme ile kamu
üzerinde bırakılmasına karar verilmesi,
Yasaya aykırı ve o yer C.Savcısının temyiz itirazı yerinde
görüldüğünden hükmün CMUK.nun 321. maddesi gereğince Bozulmasına, Ancak
bu aykırılığın Aynı Kanunun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün
bulunduğundan beş adet davetiye gideri 5.000.000 lira yargılama
giderinin sanıktan tahsiline karar verilmek suretiyle sair yönleri usul
ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09.05.2001 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA